Downloads (PDF)

Gaffers

Directory > Crew > Electricians > Gaffers

Bruce (Sarge) FleskesCoach Sarge Cine

P:
OMPA
IATSE
TEAMSTER
 

Kevin Dyer

P:
OMPA
 

Pacific Grip & Lighting, Inc

P:
OMPA
PERA WMPC
 

Scott Walters

P:
OMPA
IATSE
TEAMSTER
 

Rik Burns

P:
SOFaM
View Reel

Bruce A. Fleskes

P:
IATSE
 

Chris Steele

P:
OMPA
IATSE
AVIXA
 

Chris Steele

P:
OMPA
IATSE
 

Daniel J. Linnik

P:
IATSE
 

David Kohn

P:
IATSE
Local 480 & 488
 

E. Ted Barnes

P:
IATSE
 

Geoffrey Todd Womack

P:
OMPA
 

Ian S JenningsPowerslave Lighting, LLC

P:
OMPA
IATSE
 

Jake Lyon

P:
OMPA
IATSE
 

James L. Hicks Jr.

P:
IATSE
 

Jeffrey P. Soderberg

P:
IATSE
 

Jeremiah Skender

P:
IATSE
 

Joel Stirnkorb

P:
OMPA
IATSE
 

Justin Ward

P:
IATSE
 

Keith Shuman

P:
OMPA
 

Kennan Muzzy

P:
IATSE
 

Kevin Cook

P:
IATSE
 

Kirk McKenzie

P:
SOFaM
 

Lee S Auerbach

P:
IATSE
 

Leonard E Hoffman

P:
 

Mark Sassen

P:
 

Mikal Foushee

P:
 

Neil Holcomb Jr.

P:
IATSE
 

Neil K. Bestwick

P:
IATSE
 

Patrick Seeley

P:
IATSE
 

Richard A Mitchell

P:
OMPA
IATSE
 

Rory Emmons

P:
IATSE
 

Shaun Bowlby

P:
IATSE
 

Team Vukas

P:
OMPA
IATSE
 

Vincent Klimek

P:
IATSE
 

Zayne Armstrong

P:
SOFaM
 

SourceOregon.com is published by the Oregon Media Production Association - 2828 SE 14th Avenue, Suite B, Portland, OR. 97202, (503) 228-8822

© 2009-2018 Oregon Media Production Association. All Rights Reserved.